VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 1 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2021-2022

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 1 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2021-2022