Liên đội trường TH Tự Nhiên làm tấm chắn giọt bắn phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện công văn số 353-CV/ĐTN của hội đồng đội huyện Thường Tín - trường TH Tự Nhiên chung tay cùng cả nước phòng, chống đại dịch CoVid -19. Liên đội nhà trường đã tham gia làm tấm chắn giọt bắn và xà phòng ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

 

 

Bài viết liên quan